Zotero to bezpłatny, wolny program służący do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych oraz tworzenia i zarządzania bibliografią załącznikową i przypisami bibliograficznymi.

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy.
Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób chronić rozwiązanie, nad którym pracujesz, zapoznaj się z informacjami w ekursie.

Kurs zawiera informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych, w zakresie prawidłowego stosowania przypisów i bibliografii załącznikowej

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenie zawiera podstawowe informacje przydatne dla nowych użytkowników bibliotek PW.

Zapoznanie się z materiałami nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu "Przysposobienie biblioteczne". Jeżeli jesteś studentem pierwszego stopnia studiów w Politechnice Warszawskiej, to jesteś zobligowany do zaliczenia kursu "Przysposobienie biblioteczne" dostępnego tutaj.

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy.
EndNote Web to funkcjonujący na platformie Web of Science, program online, służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia na ich podstawie, przypisów i bibliografii załącznikowej, na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy.

Mendeley jest darmowym programem do zarządzania literaturą. Pomaga w tworzeniu własnej bazy bibliograficznej oraz przypisów w dokumentach tekstowych.

 

Dorobek naukowy jest wynikiem wielu etapów pracy naukowca, począwszy od badań literaturowych, prowadzenia eksperymentów i zbierania danych, skończywszy na napisaniu i opublikowaniu artykułu naukowego. Autor może podjąć działania służące promowaniu swojego dorobku tak, by szersze grono zainteresowanych mogło się z nim zapoznać. Zwiększa tym samym szanse na podniesienie wskaźników poczytności i cytowalności publikacji. W materiale, który opracowano w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej i Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej wskazano działania służących budowaniu wizerunku pracownika naukowego.