Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy.

Mendeley jest darmowym programem do zarządzania literaturą. Pomaga w tworzeniu własnej bazy bibliograficznej oraz przypisów w dokumentach tekstowych.

 

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy.
EndNote Web to funkcjonujący na platformie Web of Science, program online, służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia na ich podstawie, przypisów i bibliografii załącznikowej, na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy. Szkolenie zawiera podstawowe informacje przydatne dla nowych użytkowników bibliotek PW.

Zapoznanie się z materiałami nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu "Przysposobienie biblioteczne". Jeżeli jesteś studentem pierwszego stopnia studiów w Politechnice Warszawskiej, to jesteś zobligowany do zaliczenia kursu "Przysposobienie biblioteczne" dostępnego tutaj.

Kurs zawiera informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych, w zakresie prawidłowego stosowania przypisów i bibliografii załącznikowej

Otwarte materiały instruktażowe do samodzielnej pracy.
Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób chronić rozwiązanie, nad którym pracujesz, zapoznaj się z informacjami w ekursie.

Zotero to bezpłatny, wolny program służący do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych oraz tworzenia i zarządzania bibliografią załącznikową i przypisami bibliograficznymi.

Dorobek naukowy jest wynikiem wielu etapów pracy naukowca, począwszy od badań literaturowych, prowadzenia eksperymentów i zbierania danych, skończywszy na napisaniu i opublikowaniu artykułu naukowego. Autor może podjąć działania służące promowaniu swojego dorobku tak, by szersze grono zainteresowanych mogło się z nim zapoznać. Zwiększa tym samym szanse na podniesienie wskaźników poczytności i cytowalności publikacji. W materiale, który opracowano w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej i Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej wskazano działania służących budowaniu wizerunku pracownika naukowego.